صدای مشتری - با ما تماس بگیرید: 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید
نان بربری آرد کامل اطهر
140,000 ریال 140,000 ریال 140000.0 IRR
نان اک مک کامل اطهر
180,000 ریال 180,000 ریال 180000.0 IRR
نان باگت اطهر
63,000 ریال 63,000 ریال 63000.0 IRR
نان تست اطهر
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
نان سنگک کامل اطهر
140,000 ریال 140,000 ریال 140000.0 IRR
نان روغنی کامل اطهر
140,000 ریال 140,000 ریال 140000.0 IRR
نان لواش کامل 2 آتیشه اطهر (20عددی)
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
نان فطیر سنتی اطهر
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR
نان فطیر جو اطهر
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR
نان فطیر خرمایی اطهر
1,000 ریال 1,000 ریال 1000.0 IRR