• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1


تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

مجتمع نان کامل اطهر
ایران، تبریز، چایکنار، نرسیده به پل آبرسان، ،
984133376940+
info@atharbread.com
نقشه های گوگل
Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

شعبه مرکزی - آبرسان

تبریز، چایکنار، نرسیده به پل آبرسان

مجتمع نان کامل اطهر  

041-33376940   -   041-33376941
Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

شعبه شماره 2 - ولیعصر

تبریز، ولیعصر، خیابان استاندارد  

مجتمع نان کامل اطهر   

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

تبریز، چهار راه لاله به سمت ابوریحان، جنب کوچه نظمیه

مجتمع نان کامل اطهر   

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

 شعبه شماره 4 - کوی دانش

تبریز، آخر شهناز، انتهای  کوی دانش، داخل پارک 

مجتمع نان کامل اطهر